OSP Bolmin Ochotnicza Straż Pożarna Bolmin


Ochotnicza Straż Pożarna w Bolminie została założona 6 września 1925 r. Jak wspomina kronika, jej działalność nie ograniczała się tylko do szkolenia drużyn pożarniczych, ale przyjęła na siebie prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej; tj. zorganizowanie czytelni i założenie biblioteki.

W skład I-go Zarządu OSP w Bolminie wybrani zostali:

Sobótka Józef- prezes
Ksiądz Królewicz Aleksy- sekretarz
Bochnacki Józef- skarbnik
Luty Władysław- członek

Pierwszym naczelnikiem OSP wybrany został Józef Bochnacki, a zastępcą Jan Drąg. Od roku 1927 do 1939 roku funkcję naczelnika pełnił Jan Drąg. W tym to czasie została włączona orkiestra parafialna, założona w 1908 r. przez księdza Piotra Folfasińskiego. Orkiestra ta pomagała w zdobywaniu pieniędzy na potrzeby jednostki. W roku 1928 straż zakupiła sztandar z pieniędzy pochodzących z działalności orkiestry i zebranych przez druhów.

W latach 1940-1960 OSP kierował zarząd, w którego skład wchodzili:

Duda Józef- prezes
Stępień Antoni- naczelnik
Szczechla Stanisław- sekretarz
Madej Andrzej- gospodarz

W roku 1948 straż otrzymała jedną motopompę M- 200, a następnie M- 800.

Od roku 1960 OSP kierował inny zarząd, w skład którego wchodzili:

Kuchta Wiktor- prezes
Bień Władysław- naczelnik
Stępień Józef- sekretarz
Molenda Jan- gospodarz
Łebek Eugeniusz- skarbnik

7 października 1966r. OSP otrzymała pierwszy wóz strażacki z Suchedniowa.

W roku 1967 rozpoczęto budowę remizy strażackiej, która trwała do 1969 r. Oficjalnie przekazana do użytku w dniu 1 maja 1969 r. Całością prac organizacyjnych i administracyjnych kierował naczelnik Władysław Bień.

W styczniu 1973 roku straż otrzymała nowy samochód strażacki STAR 29 GBM, który wiernie służył jednostce do 2002 r.

W roku 1975 z okazji 50-ciolecia OSP Bolmin z własnych środków finansowych został odnowiony sztandar.

W roku 2002 r. jednostka otrzymała kolejny samochód STAR 266 GBA 2,5/8/16.

W skład kolejnego zarządu wchodzą następujący druhowie:

· Stępień Jan- prezes

· Idziak Jarosław- v-ce prezes, naczelnik

· Stępień Konrad- z-ca naczelnika

· Stępień Grzegorz- skarbnik

· Kuchta Artur- sekretarz

Od czasu działalności tego Zarządu zostały zakupione nowe ubrania wyjściowe, koszarowe, ubrania USP, hełmy bojowe ZSO-03 oraz radiostacje: nasobna 3 szt. i samochodowa. OSP na wyposażeniu posiada również drabinę DW- 10, agregat prądotwórczy, piłę spalinową do drewna, motopompę M-800, torbę R1, latarki oraz pompę szlamową.

OSP w Bolminie zajmują czołowe miejsca w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Ma dobrze wyszkolonych i zdyscyplinowanych druhów, którzy zawsze gotowi są do niesienia pomocy potrzebującym.

W skład obecnego zarządu wchodzą następujący druhowie:

Prezes – Jarosław Idziak

V-ce prezes /Naczelnik – Kuchta Karol

V-ce prezes – Stępień Jan

Z-ca naczelnika/skarbnik – Stępień Konrad

Sekretarz – Kuchta Artur

Członek zarządu – Michalski Krzysztof

Członek zarządu – Foksa Jakub

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Stępień Grzegorz

Sekretarz – Glita Rafał

Członek komisji – Krzeszowski Adrian

Najcześciej czytane na naszej stronie
Zdarzenie 1/2016
Krótka Prezentacja OSP Bolmin
Zdarzenie 2/2016